Anaçevre Danısmanlık ve Mühendislik
Anaçevre Danısmanlık ve Mühendislik
Şeritvari Harita Yapımı

Şeritvari Harita Yapımı

Yol, kanal, tünel, enerji nakil hatları idoğalgaz iletim hatları,petrol boru hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

Batimetrik Harita Hizmetleri

Batimetrik Harita Hizmetleri

Deniz tabanı haritalandırmasında, yapılan ölçümlerle birlikte batimetrik verilerin hassas bir şekilde değerlendirilmesi sonucu derinlik bilgisi, deniz tabanının yapısı, proje ihtiyacına göre deniz suyunu fiziksel özelliklerinin çıka

Deformasyon Ölçümleri

Deformasyon Ölçümleri

Gerek üzerinde yaşadığımız doğal ortamda, gerekse insan eliyle inşa edilmiş mühendislik yapılarında zamanla ortaya çıkabilecek geometrik değişimlerin