İnşaat ve Maden Sahaların Harita Faaliyetleri

Anaçevre Danısmanlık ve Mühendislik

  • Saha Ölçümlerinin Yapılması: Harita ekibimiz tarafından ruhsat alanının belirlenmesi ve talep edilecek alanların belirlenmesine yönelik sahada yapılan aplikasyon işlemleridir.
  • Maden Arama Projesi Haritaları: Maden Arama Projesi ekinde verilen Yerbulduru, Topografik Harita(1/25.000) ve Jeolojik Harita(1/25.000) hazırlanması.
  • Ön Arama Faaliyet Raporu Haritaları:Ön Arama Faaliyet Raporu ekinde verilmesi gereken Yerbulduru, Topografik(1/5.000-1/10.000), Jeolojik(1/5.000-1/10.000), Maden Jeolojisi(1/1.000,1/2.000, 1/5.000) ve 3D Modelleme Haritalarının hazırlanması.
  • Genel Arama Faaliyet Raporu Haritaları:Genel Arama Faaliyet Raporu ekinde verilmesi gereken Yerbulduru, Topografik(1/5.000-1/10.000), Jeolojik(1/5.000-1/10.000), Maden Jeolojisi(1/1.000,1/2.000, 1/5.000) ve 3D Modelleme Haritalarının hazırlanması.
  • Detay Arama Faaliyet Raporu Haritaları: Detay Arama Faaliyet Raporu ekinde verilmesi gereken Yerbulduru, Topografik(1/5.000-1/10.000), Jeolojik(1/5.000-1/10.000), Maden Jeolojisi(1/1.000,1/2.000, 1/5.000) ve 3D Modelleme Haritalarının hazırlanması.
  • İşletme Projesi Haritaları:Yerbulduru Haritası,Topografik Harita(1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000) Vaziyet Planı (1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000), Jeolojik Harita (1/1.000, 1/2.000, 1/5.000)Termin ve Restorasyon Planı (1/5.00, 1/1.000, 1/2.000) Halihazır Harita(1/5.00, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000) ve Son Durum İmalat Haritası
  • İmalat Haritaları:Maden Kanunun 29.Maddesi kapsamında her yıl nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken saha da yapılan üretimi gösteren haritalardır.
  • 3D Modelleme Haritaları:Sahada yapılan sondaj çalışmaları neticesinde rezervin üç boyutlu olarak ortaya çıkarılması için yapılan haritalardır.
  • Proje Tanıtım Dosyası Haritaları:Çed Başvurusu neticesinde hazırlanan rapor ekinde verilmesi gerekli olan haritaların hazırlanması.
  • Orman İzin Dosyaları Haritaları:Orman İzin Dosyalarının ekinde verilmesi gereken tüm haritaların hazırlanması.