Deformasyon Ölçümleri

Anaçevre Danısmanlık ve Mühendislik

Deformasyon Ölçmeleri, mühendislik ölçmeleri içinde önemli bir yere ve konuma sahiptir. Gerek üzerinde yaşadığımız doğal ortamda, gerekse insan eliyle inşa edilmiş mühendislik yapılarında zamanla ortaya çıkabilecek geometrik değişimlerin (deformasyonların) sonuçları, insan hayatını ve onun güvenliğini yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple, mühendislik yapıları ve çevresindeki geometrik değişimlerin izlenmesi, belirlenmesi ve tanımlanması son derece önem taşımaktadır.

Son yıllarda deformasyon ölçmeleri, jeodezinin en önemli uygulama alanlarından biri olmuştur.

Hareketlerin izlenmesi çalışmalarında genellikle statik deformasyon modelleri yeterli olmaktadır.

  • Tünel ve Otoyollarda Deformasyon Ölçüleri
  • Baraj Deformasyon Ölçüleri
  • İnşaat Sahaları İle Maden Ocaklarındaki Deformasyon Ölçüleri vb.