Fotogrametrik Yöntem (İHA) ile Halihazır Harita

Anaçevre Danısmanlık ve Mühendislik

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte harita mühendisliği’nin çalışma konusu olan fotogrametrik algılayıcılar ve taşıma platformları da hızlı bir şekilde gelişmektedir. 1858 yılından beri fotogrametrik veri elde etmek için kullanılan farklı platformlara alternatif olarak İnsansız Hava Aracı (İHA) platformu 1970'lerde ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllardan günümüze kadar modern teknoloji ile balon, zeplin, model helikopter/uçak, döner/sabit kanatlı İHA’lar geliştirilmiştir. Bu gelişmeler, harita üretiminde; anlık görüntüleme, analiz ve denetleme alanlarında bilimsel açıdan katkı sağlamaya başlamışlardır.


İHA, bir uçuş planına bağlı olarak otomatik/yarı otomatik hareket edebilen veya istasyondan bir pilot tarafından uzaktan kumanda edilerek uçurulan bir ölçüm aracıdır. İHA platformu; sayısal kamera, GPS/INS entegrasyonundan oluşan bir sistemdir. İHA’lar, fotogrametrik veri üretimi amacıyla anlık veri üretimi ve görüntülenmesini, hızlı veri analizi ve buna bağlı olarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.


İHA, klasik hava fotogrametrisi ve uydu görüntüleri ile yapılan uzaktan algılamaya göre düşük maliyet ve daha düşük irtifadan uçması
sebebiyle daha yüksek çözünürlük olanaklarını sağladığı için gittikçe yaygınlaşan bir platformdur. Tüm bu sağladığı avantajlar ele alındığında İHA ile fotogrametrik veriden elde edilen Sayısal Yüzey Modeli (SYM), ortofoto ve üç boyutlu (3B) model üretimi gerçekleştirilebilmektedir.