Boru Hatları Plan Profil ve Ozel Geçiş Projeleri

Anaçevre Danısmanlık ve Mühendislik

Boru hattının geçtiği güzergâhta, kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının hazırlanması, yapılan kamulaştırmaya ait zarar ve ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya ilişkin her türlü mali külfetlerin tespiti ve ilgili harita hizmetleri iş kalemi kapsamında yapılmaktadır.

Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler, karayolları, demiryolları vb. yerlerin kamulaştırma sınırı içindeki paralel geçişlerinden, yerleşim yerleri içindeki yollardan ve imar yollarından geçişler ve özel geçiş güzergâhıyla ilgili görüşler, her türlü izinlerin alınması ve protokollerin yapılması da harita hizmetlerimiz kapsamında yapılmaktadır.

Harita hizmetleri kapsamında kamulaştırma ve izinler sonrasında sahada yapılan çalışmalar ise;

- Güzergâh aplikasyonu ve açılacak pistin aplikasyonu

- Boru hattı ekseninin aplikasyonu

- As-Buılte esas ölçülerin yapılması

- Kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının idarece kontrolü ve kadastro müdürlüklerince onayı